Pentuja

Kasvatustyöni on hyvin pienimuotoista, ja perustuu pitkälti kasvatinomistajien kanssa yhdessä työskentelyyn. Tämän takia minulle on ensisijaisen tärkeää löytää pennuilleni kodit ihmisten luota, kenen kanssa haluan jatkaa yhteistyötä vielä vuosien päästä.

A-pentueen Salli ja Yavin yhteisillä pentueen leikkitreffeillä
A-pentueen Salli ja Yavin yhteisillä pentueen leikkitreffeillä

Kasvatustyöni perustuu pitkäjänteiseen suunnitteluun ja harkintaan, jonka takia pentueita syntyy harvakseltaan. Joskus asiat menevät kuinka on suunniteltu, ja joskus taas suunnitelmat peruuntuvat tai muuttuvat lennosta. Joka tapauksessa suunnitelmat aloitetaan ajoissa, ja tällä hetkellä pentuja ei ole suunnitteilla lähivuosille.

Toivon jokaisen Intersum-pennusta kiinnostuneen tutustuvan niin rodun jalostuksen tavoiteohjelmaan kuin minun kasvatusfilosofiaani. Pentueita syntyy minulle harvoin, mutta pidän mielelläni kiinnostuneita ajan tasalla suunnitelmistani ja pyrin luomaan tilaisuuksia, missä pääsee tutustumaan pentueen tuleviin vanhempiin. Koen, että pennunostajalle erityisen tärkeää on päästä näkemään minkälaisia pentunsa vanhemmat ovat arjessa.

Tärkeää on myös tutustua whippetiin rotuna. Tämä rotu on kovin monipuolinen ja rodun sisältä löytyy laaja kirjo erilaisia persoonia. Vaikka monesti pennut perivät piirteitä vanhemmiltaan, jotkut ominaisuudet saattavat tulla niinkutsutun "geeniloton" kautta kauempaakin suvusta. Tutustumalla rotuun laajasti oppii myös arvaamaan mitä voisi oman whippetin kanssa odottaa.

A-pentue ensimmäisellä ulkoilullaan 3-viikkoisina
A-pentue ensimmäisellä ulkoilullaan 3-viikkoisina

Omistan itse vain uroksia, joten kaikkien Intersum-pentueiden emät ovat joko sijoituskoiria tai nk. jalostuslainassa. Ottaakseni huomion pentueen emän mukavuuden ja turvallisuuden tunteen kodissani pentuprojektin ajan, jalostukseen käyttämäni nartut vierailevat luonani yleensä vähintäänkin kaksi hieman pidempää pätkää ennen pentuprojektin toteuttamista. Näin pääsen tutustumaan itse narttuun ja narttu tutustuu minuun ja pentueen tulevaan syntymäkotiin. Emän stressin on todettu vaikuttavan pentujen kehitykseen negatiivisesti, jonka takia kiinnitän emän hyvinvointiin tarkkaa huomiota.

Emäehdokkaan luonnetta tarkastellessa kiinnitän erityisesti huomiota asioihin, jotka koen itselleni tärkeiksi: arjen tilanteet aina mukana reissussa olemisesta täysin yksin jäämiseen. Elän nartun kanssa tavallista arkea, ja seurailen kuinka se suhtautuu erilaisiin tilanteisiin. Omien havaintojeni lisäksi kuuntelen nartun oman kodin ajatuksia ja näkemyksiä nartun luonteesta. Nartun oma perhe tuntee koiransa parhaiten.

Kun tulevan pentueen emä on kasvanut aikuiseksi ja olen päässyt näkemään millainen se on luonteeltaan arjessa, teetän nartulle terveystutkimukset. Jokaisella jalostukseen käyttämälläni koiralle, niin urokselle kuin nartulle, teetetään sydämen ultraäänitutkimus, silmäpeilaus sekä selän, lomkkien, kyynärien ja olkien röntgenkuvaus. Mikäli jotain tutkimusta ei voisikaan toteuttaa, edes epävirallisena, tulisi sille olla painava syy. Uskon siihen, että tieto lisää tietoa ja jalostukseen käyttämistäni koirista sekä pentueista saatu terveysdata - niin virallinen kuin epävirallinen - on tärkeää tietoa seuraavia sukupolvia suunnitellessa.

Enemmän ajatuksistani kasvattajana voit lukea kasvatusfilosofiani-sivulta. Nostin edellä mainitut esille, sillä seuraavaksi kerronkin siitä mitä tarjoan kasvatinomistajille - kuin myös toivon heiltä. Vastuullisen kasvatustyön ytimessä on kommunikaatio kasvatinomistajien kanssa: haluan oppia tuntemaan kasvattini ja kuulla miten arki kasvattieni kanssa sujuu. Intersum whippeteille on erikseen yhteinen keskusteluryhmä kaikkien kasvatinomistajien asioille, sekä jokaiselle pentueelle tulee olemaan oma Whatsapp-ryhmä, missä pääsee kertomaan kuulumisia. Tämän lisäksi järjestän erilaisia pentutreffejä ja tapaamisia sekä pidän muutenkin yhteyttä sen verran mikä koetaan yhdessä sopivaksi. Parhaimmillaan kommunikaatio on vuorovaikutteista, kun kumpikin on halukas pitämään yhteyttä.

Kasvattieni arjen hyvinvoinnin lisäksi olen kiinnostunut koirien virallisista terveystuloksista. Toivon jokaisen kasvattini käyvän elämänsä aikana selän, lonkkien, kyynärien ja olkien röntgenkuvauksessa, sekä sydämen ja silmien tutkimuksissa. Ohjeistan mielelläni kasvatinomistajiani tutkimuksien teettämisessä.

Niin mitattava kuin ei-mitattava tieto on minulle kasvattajana äärimmäisen tärkeää, jotta voin tehdä tulevien sukupolvien osalta tietoisia valintoja koiran hyvinvointi etusijalla.

Harrastamisen osalta en aseta vaatimuksia. En voi luvata yhdestäkään koirasta harrastuskoiraa, joten en harrastusuraa kasvateilleni myöskään vaadi. Toivon kuitenkin kasvatinomistajilta avointa mieltä, ja kiinnostusta koiransa ymmärtämiseen sekä jonkinlaiseen arjen aktivointiin. Aktivointi ja virikkeistäminen lisäävät todistetusti koiran hyvinvointia, ja hyvinvoiva koira on myös ilo arjessa. Autan kuitenkin mielelläni kasvattejani ja kasvatinomistajia löytämään heille sopivan harrastuksen.

Pentueita ei ole suunnitteilla lähivuosille, ja saattaa olla, että Intersum whippetien matka jäi vain A-pentueeseen. Päivitän verkkosivuille, jos suunnitelmat kuitenkin muuttuisivat. Kiitokset kaikille kasvatustyöstäni kiinnostuneille!