Kasvatusfilosofiani

Tällä sivulla kerron lyhyesti tavoitteistani ja ideaaleistani kasvattajana. Mitä tavoittelen kasvatustyölläni, mitä arvostan whippetissä rotuna sekä mitä haluan vaalia nyt ja tulevaisuudessa.

Minä ja toinen whippetini Sansa, jonka jouduin lopettamaan tammikuussa 2019 selkäoireilun takia.
Minä ja toinen whippetini Sansa, jonka jouduin lopettamaan tammikuussa 2019 selkäoireilun takia.

Omat arvoni koiranomistajana ja kasvattajana ovat vahvasti koiran ja rodun hyvinvoinnissa. Toivon voivani kasvattaa whippetejä, joilla on parhaat mahdollisuudet hyvään elämään omistajansa kanssa.

Pyrin kasvatustyössäni vaalimaan whippetin hyvinvointia niin yksilö- kuin populaatiotasolla, samalla kuitenkin pitäen kiinni rodulle tyypillisistä ominaisuuksista. Keskityn katsomaan koiran hyvinvointia ja rodunomaisia ominaisuuksia kokonaisuutena, pääpainona jokapäiväinen arki ja siihen liittyvien ominaisuuksien merkityksellisyys. Virallisten tulosten osalta kiinnitän huomiota rotuyhdistyksen suosittelemiin tutkimuksiin sekä seuraan rodun tilannetta muiden tutkimuksien osalta, jotta voin ennakoivasti ottaa huomioon päätöksissäni. Minulle viralliset terveystutkimukset sekä ei-mitattavan terveyden seuranta eivät ole toisiaan poissulkevaa, vaan keskityn tasapuolisesti whippetin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tarkkailuun, ja terveystutkimukset ovat yksi työkaluista tässä.

Koen hyvinvoinnin merkittäväksi osaksi populaatiotasolla geneettisen monimuotoisuuden vaalimisen. Pyrin tekemään kasvatustyössä pitkän tähtäimen valintoja geenipoolin rajallisuuden huomioon ottaen. Tähän kuuluu esimerkiksi erisukuisten jalostuskoirien valinta, Suomessa harvinaisempien sukulinjojen tuonti, mutta samalla myös Suomessa jo esiintyvien sukujen seuranta ja vaaliminen jalostustyössä. Vältän muun muassa liiallista rajaamista ulkonäköön tai käyttöominaisuuksiin perustuen: en katso titteleitä tai jalosta minkään yksittäisen lajin menestyjiä, vaan tavoitteenani on kasvattaa yleisesti monimuotoisia ja hyvinvoivia whippetejä.

Toki aina asiat eivät mene niin kuin toivoisi, ja geenilotto heittää kapuloita rattaisiin joskus jopa yllätyksellisesti. Uskon kuitenkin siihen, että kaikkia munia ei kannata laittaa yhteen koriin, ja toivonkin voivani joku päivä löytää toisen, erisukuisen nartun tuomaan erilaisia piirteitä ja uutta verta omaan kasvatustyöhöni.

Vaikka keskityn erityisesti arjen hyvinvointiin kasvatustyössäni, eivät kasvattini tule sopimaan kaikille. Luonteen osalta vaalin whippetin energistä, osallistuvaa ja itsevarmaa luonnetta. Toivon kasvattieni olevan puuhakkaita, jokseenkin äänekkäitä ja omatahtoisia persoonia, joissa näkyy vinttikoiran kiinnostus saaliiseen (eli esimerkiksi vieheeseen) viemättä kiihkeyttä kuitenkaan liian pitkälle. Pyrin löytämään kasvateilleni koteja, joissa ymmärretään niin yksilön kuin sukulaistenkin luonne kokonaisuudessaan, ja ollaan valmiita ottamaan koira sellaisena persoonana kuin se on. Kasvattini eivät välttämättä ole mitään sohvakoiria tai "lapasia", mutta toivon kasvattieni olevan aktiivisessa elämässä miellyttäviä perheenjäseniä.

Kaikki edellinen teksti huomioon ottaen, mikään ei ole kiveen hakattua. Kasvatusfilosofiani ei ole kiveen hakattu tai järkkymätön: kerään jatkuvasti tietoa ja juttelen harrastajille, jotta voisin oppia lisää ja saada laajemman ymmärryksen kokonaisuudesta. 

Ymmärtämällä muita harrastajia, rotuja ja harrastuksia auttaa saamaan kokonaisvaltaisemman kuvan ja ymmärryksen omasta toiminnastaan. Kaikkialta löytyy tietoa ja näkökulmia niille, ketkä sitä etsivät. Toivon sinunkin tätä lukiessasi ymmärtävän, että kyseessä on oma kasvatusfilosofiani ja oma näkökulmani. Saatamme olla eri mieltä joistakin asioista, ja joistakin samaa mieltä.

Mikäli olet kiinnostunut tulevista pentusuunnitelmistani tai kasvatustoiminnastani yleisesti, laitathan rohkeasti viestiä. Kerro mitä ajatuksia tämän tekstin lukemisesta heräsi ja mistä olit samaa tai eri mieltä.